Detalji projekta

ELABORAT POSTOJEĆEG STANJA VODOOPSKRBNE MREŽE NASELJA ERDUT I IDEJNI PROJEKT REKONSTRUKCIJE VODOOPSKRBNIH CJEVOVODA NASELJA ERDUT

Investitor:Čvorkovac d.o.o. Dalj

Sektor:Vodoopskrba

Projektanti:Marija Grizelj

Detalji:Pdf icon