Detalji projekta

ELABORAT ZA ISHOĐENJE POSEBNIH UVJETA IZGRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA ZA JAVNU VODOOPSKRBU NA DISTRIBUTIVNOM PODRUČJU VODOVOD-OSIJEK DOGRADNJA VODOOPSKRBNE MREŽE NASELJA ČEPIN ZAHVAT 1

Investitor:Vodovod-Osijek d.o.o. Osijek

Sektor:Vodoopskrba

Projektanti:Marija Grizelj

Suradnici:Marijana Babić