Detalji projekta

ELABORAT ZAŠTITE OKOLIŠA ZA SUSTA ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA AGLOMERACIJE DOBRINJ

Investitor:Ponikve voda d.o.o. Krk

Sektor:Regulacije, upravljanje vodama i navodnjavanje

Glavni projektant:Antonija Barišić Lasović

Suradnici:Branimir Barač, Zdenko Tadić, Dražen Brleković, Eldar Ibrahimović, Igor Tadić, Zoran Vlainić, Barbara Županić