Detalji projekta

GLAVNI PROJEKT KANALIZACIJE NASELJA DONJA MOTIČINA I UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA 1300 ES – I. I II. FAZA

Investitor:Našički vodovod d.o.o.

Sektor:Pročišćavanje otpadnih voda, Komunalna hidrotehnika

Glavni projektant:Ivana Garić

Projektanti:Ivana Garić

Suradnici:Toni Ratković

Detalji:Pdf icon