Detalji projekta

GLAVNI PROJEKT SEKUNDARNE MREŽE ODVODNOG SUSTAVA PETRIJEVCI - I., II., III., IV. I V. FAZA

Investitor:Dvorac d.o.o. Valpovo

Sektor:Odvodnja otpadnih voda

Projektanti:Ivana Garić

Suradnici:Luka Šibalić, Hrvoje Dunđer, Goran Đurica, Kristina Pletikosić, Nenad Šonjić