Detalji projekta

GLAVNI PROJEKT SPAJANJE AGLOMERACIJE GAT NA AGLOMERACIJU VALPOVO-BELIŠĆE - Izgradnja tlačne stanice TS.1. s pripadajućim tlačnim cjevovodom

Investitor:Hidrobel d.o.o. Belišće

Sektor:Odvodnja otpadnih voda

Glavni projektant:Ivana Garić

Projektanti:Ivana Garić, Hrvoje Dunđer

Suradnici:Goran Đurica, Toni Ratković, Dražen Meteš