Detalji projekta

GLAVNI PROJEKT SUSTAV ODVODNJE OTPADNIH VODA S PODRUČJA AGLOMERACIJE VIROVITICA - Sabirni kolektor Istok - nastavak

Investitor:Virkom d.o.o. Virovitica

Sektor:Odvodnja otpadnih voda

Glavni projektant:Luka Šibalić

Projektanti:Luka Šibalić, Hrvoje Dunđer

Suradnici:Toni Ratković