Detalji projekta

IDEJNI I GLAVNI PROJEKT REKONSTRUKCIJE VODOCRPILIŠTA JARČEVAC - REKONSTRUKCIJA POSTROJENJA ZA OBRADU PITKE VODE NA VODOCRPILIŠTU JARČEVAC KAPACITETA 40 l/s

Investitor:Dvorac d.o.o. Valpovo

Sektor:Vodoopskrba

Glavni projektant:Zdenko Tadić

Projektanti:Tomislav Kržak