Detalji projekta

POSTROJENJE ZA PRIPREMU PITKE VODE SA ZAHVATA IZ RIJEKE DRAVE U GATU KAPACITETA 75 l/s

Investitor:Komrad d.o.o. Slatina

Sektor:Vodoopskrba

Glavni projektant:Marija Grizelj

Projektanti:Marija Grizelj, Hrvoje Dunđer