Detalji projekta

REKONSTRUKCIJA POSTROJENJA ZA OBRADU VODE VELIMIROVAC Q=150 l/s

Investitor:Našički vodovod d.o.o.

Sektor:Vodoopskrba

Glavni projektant:Marija Grizelj

Projektanti:Marija Grizelj, Tomislav Kržak