Detalji projekta

STANICA ZA PODIZANJE TLAKA I DODOEZINFEKCIJU ERNESTINOVO

Investitor:Vodovod-Osijek d.o.o. Osijek

Sektor:Vodoopskrba

Glavni projektant:Marija Grizelj

Projektanti:Marija Grizelj

Detalji:Pdf icon