Detalji projekta

STUDIJA REVITALIZACIJE SAVSKIH RUKAVACA U PUSKI S IDEJNIM RJEŠENJEM ODVODNJE OTPADNIH VODA

Investitor:Hrvatske vode

Sektor:Regulacija i zaštita okoliša, Regulacije, upravljanje vodama i navodnjavanje

Glavni projektant:Diana Šustić

Suradnici:Branimir Barač, Antonija Barišić Lasović, Tomislav Vuković, Dražen Brleković, Eldar Ibrahimović, Ivan Radeljak, Branimir Jerković