Andrea Šoja

  • Andrea Šoja, mag.oec.
  • voditelj računovodstva i financija
  • Hidroing d.o.o.
  • Tadije Smičiklasa 1
  • 31000 Osijek

Andrea je diplomirana 1997. godine na Ekonomskom fakultetu u Osijeku. Po završetku školovanja radila je u Našicecementu d.d., Našičkom Interijeru d.o.o., te u LHB Revizija d.o.o.. Od ožujka 2005. godine radi u Hidroing d.o.o. Osijek na radnom mjestu voditelja računovodstva i financija.