Antonija Barišić Lasović

  • mr.sc. Antonija Barišić Lasović, dipl.ing.preh.tehn.
  • voditelj sektora zaštite okoliša
  • Hidroing d.o.o.
  • Tadije Smičiklasa 1
  • 31000 Osijek

Antonija Barišić Lasović nakon stečenog zvanja diplomiranog inženjera prehrambene tehnologije od travnja 2002. do danas radi u tvrtki Hidroing d.o.o. za projektiranje i inženjering u Osijeku na poslovima izrade Studija utjecaja na okoliš, izrade dijelova projektne dokumentacije iz područja ekologije i zaštite okoliša, revitalizacija vodotoka te na izradi tehnološkog dijela projekata za uređaje za pročišćavanje otpadnih voda. Poslijediplomski sveučilišni interdisciplinarni znanstveni studij Zaštita prirode i okoliša na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku završila je obranom magistarskog rada 2012. godine pod nazivom Utjecaj melioracijskog sustava odvodnje na kvalitetu vode Kopačkog.Govori engleski i služi se njemačkim jezikom.

PROJEKTI
ELABORAT ZAŠTITE OKOLIŠA ZA SUSTA ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA AGLOMERACIJE DOBRINJ
ELABORAT ZAŠTITE OKOLIŠA ZA DODJELU SREDSTAVA IZ PROGRAMA IPARD ZA MJERU 101 IZGRADNJA SVINJOGOJSKE FAME U RADIKOVCIMA
ELABORAT ZAŠTITE OKOLIŠA ZA PROJEKT REKONSTRUKCIJE LOKALNE NERAZVRSTANE CESTE PREMA LAGUNAMA - OPĆINA DARDA
ELABORAT ZAŠTITE OKOLIŠA ZA PROJEKT REKONSTRUKCIJE NERAZVRSTANIH CESTA - OPĆINA TRNAVA
IDEJNI PROJEKT I STRUČNA PODLOGA ZA ISHOĐENJE LOKACIJSKE DOZVOLE UREĐAJA ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA GRADA OSIJEKA