Barbara Županić

  • Barbara Županić, dipl.ing.građ.
  • projektant
  • Hidroing d.o.o.
  • Tadije Smičiklasa 1
  • 31000 Osijek

Obrazovanje:
1993. – završila III. Gimnaziju u Osijeku
2000. – diplomirala na Građevinskom fakultetu Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku
Zaposlenje:
2000.- 2003. – ETZ d.d.Osijek
2003. do danas – Hidroing d.o.o. Osijek
Djelatnosti:
- projekti vodnih građevina i navodnjavanja
- stručni nadzor u graditeljstvu
- koordinator I i II iz zaštite na radu