Branimir Barač

  • Branimir Barač, mag.ing.aedif.
  • voditelj odjela
  • Hidroing d.o.o.
  • Tadije Smičiklasa 1
  • 31000 Osijek

Branimir je završio gimnaziju u Osijeku te Građevinski fakultet Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku 2008. godine čime je stekao naziv magistra inženjera građevinarstva. 2011. godine je položio stručni ispit za obavljanje poslova prostornog uređenja i graditeljstva te je upisan u imenik ovlaštenih inženjera Hrvatske komore inženjera građevinarstva. Od svibnja 2008. do danas je zaposlen u tvrtki Hidroing d.o.o. na mjestima projektanta suradnika, projektanta te voditelja odjela. Trenutna zaduženja u tvrtci su mu izrada projektne dokumentacije regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina, te na poslovi izrade studijske i tender dokumentacije za EU sufinancirane projekte iz sektora Okoliš.

PROJEKTI
GLAVNI I IZVEDBENI PROJEKT UREĐENJA VODNOG PUTA RIJEKE DUNAV KOD SOTINA
ELABORAT O PROVEDENOM PRAĆENJU STANJA KOSE OBALE U LUCI OSIJEK
IDEJNI PROJEKT SPORTSKOG PRISTANIŠTA LABOV U NARDU
IDEJNI PROJEKT SPORTSKOG PRISTANIŠTA NEPTUN U OSIJEKU
IDEJNI PROJEKT SPORTSKOG PRISTANIŠTA RETFALA U OSIJEKU
PROJEKTNO-NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA ZA POTREBE PROJEKTA "POREČ - SUSTAVI ODVODNJE I UREĐAJI ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH ...
STUDIJSKA DOKUMENTACIJA ZA EU PROJEKT REGIONALNOG VODOOPSKRBNOG SUSTAVA OSIJEK
STUDIJA IZVODLJIVOSTI S IZRADOM APLIKACIJE ZA KOHEZIJSKI FOND ZA PROJEKT REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE ...
GLAVNI I IZVEDBENI PROJEKT UREĐENJA VODNOG PUTA RIJEKE DUNAV KOD SOTINA
PRIPREMA INVESTICIJSKIH PROJEKATA POD FINANCIRANJEM EU-a ZA POBOLJŠANJE SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE
KONAČNA VERZIJA STUDIJE IZVODLJIVOSTI I IZRADA APLIKACIJE ZA EU FONDOVE ZA PROJEKT POBOLJŠANJA VODOKOMUNALNE INFRASTR...
IDEJNI PROJEKT SPORTSKOG PRISTANIŠTA LABOV U NARDU
IDEJNI PROJEKT SPORTSKOG PRISTANIŠTA NEPTUN U OSIJEKU
IDEJNI PROJEKT SPORTSKOG PRISTANIŠTA RETFALA U OSIJEKU
PROJEKT SNIMANJA I IZRADA ELABORATA TEHNIČKOG ČIŠĆENJA PLOVNIH PUTOVA RIJEKA DUNAVA I DRAVE, TE INTERVENTNIH RADOVA P...
PROJEKT SNIMANJA I IZRADA ELABORATA TEHNIČKOG ČIŠĆENJA PLOVNIH PUTOVA RIJEKA DUNAVA I DRAVE, TE INTERVENTNIH RADOVA P...