Danijel Ljubas

  • Danijel Ljubas, građ.teh.
  • obrađivač
  • Hidroing d.o.o.
  • Tadije Smičiklasa 1
  • 31000 Osijek

Danijel završava srednju građevinsku školu u Osijeku 2000. godine, smjer građevinski tehničar visokogradnje. 2007. godine pridružuje se timu te radi kao tehničar/obrađivač na projektima vodoopskrbe. Tijekom rada u firmi stječe napredna znanja u programima AutoCAD, Excel te QGis.