Dijana Pandurević

  • Dijana Pandurević, ing.inf.
  • referent za javnu nabavu
  • Hidroing d.o.o.
  • Tadije Smičiklasa 1
  • 31000 Osijek

Dijana je završila srednju Građevinsku školu 1993. godine., a 2005. godine završava Informatički dizajn. U Hidroing-u je zaposlena od 1997. godine na radnom mjestu tajnice, a od 2006. godine radi administrativne poslove i poslove javne nabave.