Dražen Brleković

  • Dražen Brleković, mag.ing.aedif
  • projektant
  • Hidroing d.o.o.
  • Tadije Smičiklasa 1
  • 31000 Osijek

Dražen Brleković rođen je 21. rujna 1986. godine u Osijeku, Republika Hrvatska. U Osnovnu školu Ivana Kukuljevića Belišće kreće 1993. godine. Po završetku osnovne škole pohađa Srednju školu u Valpovu, smjer opća gimnazija, koju završava 2005. godine. Iste godine upisuje Građevinski fakultet u Osijeku. Studij završava 2009 godine i stječe titulu sveučilišni prvostupnik inženjer građevinarstva. Iste godine upisuje diplomski studij na Građevinskom fakultetu Osijek, smjer hidrotehnika koji završava 2011. godine obranom diplomskog rada i stječe titulu magistar inženjer građevinarstva. U tvrtci Hidroing d.o.o. Osijek zapošljava se na radno mjesto projektant suradnik 2011. godine te obavlja poslove na izradi projektne dokumentacije, na projektima regulacije vodotoka, kao suradnik na projektima izrade projekata veznih za zaštitu okoliša i sličnim poslovima.