Ivana Garić

  • Ivana Garić, dipl.ing.građ.
  • voditelj projekta
  • Hidroing d.o.o.
  • Tadije Smičiklasa 1
  • 31000 Osijek

Ivana je ovlašteni projektant našeg tima u sektoru "Odvodnja otpadnih voda" od veljače 2003. godine. Do tada, radila je u tvrtkama: "JPS", "Arhitekt", "Rencon", "Eduard" i "Vodovod-Osijek". Vrlo dobro se služi engleskim jezikom u govoru i pismu zahvaljujući završenoj Jezičnoj gimnaziji u Osijeku (II. Gimnazija). Diplomirala je 2000. godine na Građevinskom fakultetu u Osijeku, gdje je stekla stručni naziv diplomirani inženjer građevinarstva.

PROJEKTI
GLAVNI PROJEKT SPAJANJE AGLOMERACIJE GAT NA AGLOMERACIJU VALPOVO-BELIŠĆE - Izgradnja tlačne stanice TS.1. s pripadaju...
GLAVNI PROJEKT IZGRADNJA KANALIZACIJSKE MREŽE NASELJA DOLI I SMOKVINA I REKONSTRUKCIJA TLAČNIH CJEVOVODA U NASELJU SLANO
GLAVNI PROJEKT - 1. FAZA UNAPREĐENJE SISTEMA SNABDIJEVANJA VODOM STARE KRALJEVSKE PRIJESTONICE CETINJE Izgradnja i re...
GLAVNI PROJEKAT - 5. FAZA UNAPREĐENJE SISTEMA SNABDIJEVANJA VODOM STARE KRALJEVSKE PRIJESTONICE CETINJE
GLAVNI PROJEKAT - 2. FAZA UNAPREĐENJE SISTEMA SNABDIJEVANJA VODOM STARE KRALJEVSKE PRIJESTONICE CETINJE Izgradnja i r...
GLAVNI PROJEKAT - 4. FAZA UNAPREĐENJE SISTEMA SNABDIJEVANJA VODOM STARE KRALJEVSKE PRIJESTONICE CETINJE Izgradnja i ...
IDEJNI I GLAVNI PROJEKTI RAZDJELNIH SUSTAVA ODVODNJE DONJA DUBRAVA, DONJI VIDOVEC I KOTORIBA
GLAVNI PROJEKT KANALIZACIJE NASELJA DONJA MOTIČINA I UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA 1300 ES – I. I II. FAZA
GLAVNI PROJEKT SPAJANJE AGLOMERACIJE GAT NA AGLOMERACIJU VALPOVO-BELIŠĆE - Izgradnja tlačne stanice TS.1. s pripadaju...
GLAVNI PROJEKT AGLOMERACIJA ŠPIŠIĆ BUKOVICA - II. FAZA - Sustav prikupljanja i transporta otpadnih voda naselja Okrug...
GLAVNI PROJEKT IZGRADNJA KANALIZACIJSKE MREŽE NASELJA DOLI I SMOKVINA I REKONSTRUKCIJA TLAČNIH CJEVOVODA U NASELJU SLANO
IDEJNI PROJEKT UNAPREĐENJA SISTEMA SNABDIJEVANJA VODOM STARE KREALJEVSKE PRIJESTONICE CETINJE
GLAVNI PROJEKT SEKUNDARNE MREŽE ODVODNOG SUSTAVA PETRIJEVCI - I., II., III., IV. I V. FAZA
GLAVNI I IZVEDBENI PROJEKT ODVODNJE OTPADNIH VODA OPĆINE SEMELJCI - PODSUSTAV SEMELJCI, KEŠINCI I KORITNA
IDEJNI I GLAVNI PROJEKT SANITARNO-FEKALNE KANALIZACIJE NASELJA DRENOVCI
GLAVNI PROJEKT SANITARNO-FEKALNE KANALIZACIJE I UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA NASELJA ČEMINAC I NOVI ČEMINAC
IDEJNI PROJEKT SEKUNDARNE MREŽE ODVODNOG SUSTAVA PETRIJEVCI
IDEJNI I GLAVNI PROJEKT SANITARNO-FEKALNE KANALIZACIJE I UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA 2500 ES NASELJA KNEŽEV...
GLAVNI PROJEKT KANALIZACIJE NASELJA DONJA MOTIČINA I UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA 1300 ES – I. I II. FAZA
IDEJNI I GLAVNI PROJEKTI RAZDJELNIH SUSTAVA ODVODNJE DONJA DUBRAVA, DONJI VIDOVEC I KOTORIBA
GLAVNI PROJEKT KANALIZACIJSKE MREŽE NASELJA ŠAG I NARD I UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA
GLAVNI PROJEKT ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA NASELJA VOĆIN UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA NASELJA VOĆIN
GLAVNI PROJEKT SANITARNO-FEKALNE KANALIZACIJE NASELJA ČEPIN I LIVANA PO FAZAMA
ODVODNI SUSTAV OTPADNIH VODA ZA NASELJA: HABJANOVCI, CRET, NOVAKI, BROĐANCI, BIZOVAC, LADIMIREVCI, SAMATOVCI, SATNICA...
GLAVNI I IZVEDBENI PROJEKT ODVODNJE OTPADNIH VODA NASELJA GRADA VALPOVA, PODSUSTAV MARJANČACI, ZELČIN, IVANOVCI, HARK...