Kristina Pletikosić

  • Kristina Pletikosić, ing.građ.
  • projektant
  • Hidroing d.o.o.
  • Tadije Smičiklasa 1
  • 31000 Osijek

1994. završena srednja građevinska škola u Osijeku. 2000. godine prvi posao u projektantskoj firmi Eduard na poslovima izrade armaturnih nacrta kao građevinski tehničar. Od 2003.godine u Hidroingu na radnom mjestu obrađivač, a od 2004. po završetku stručnog dodiplomskog studija građevinarstva više stručne spreme, kao projektant suradnik na odjelu "Odvodnje otpadnih voda".

PROJEKTI
ELABORAT RAZRADE TEHNIČKIH DETALJA SUSTAVA ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA NASELJA PITOMAČA, DINJEVAC, GRABROV...
ELABORAT RAZRADE TEHNIČKIH DETALJA SUSTAVA ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA NASELJA STARI GRADAC