Marija Grizelj

  • Marija Grizelj, dipl.ing.građ.
  • voditelj odjela
  • Hidroing d.o.o.
  • Tadije Smičiklasa 1
  • 31000 Osijek

Marija je završila srednju školu: CUO “Braća Ribar” Osijek : matematičko-informatički smjer; maturirala 1984.g., te Fakultet građevinskih znanosti u Osijeku; diplomirala 1989.g., te stekla stručni naziv diplomiranog inženjera građevine. Tijekom školske godine 90./91. radila kao profesor matematike. Između 1992. i 1995. godine radila je kao rukovoditelj gradilišta te voditelj tehničke pripreme u tvrtki Gradnja d.d. Osijek. Od godine 1995. zaposlena je u tvrtki Hidroing d.o.o. Osijek, gdje trenutno radi kao voditelj sektora vodoopskrbe te ovlašteni projektant. Tijekom zaposlenja u tvrtki Hidroing d.o.o. radila je na raznim poljima hidrotehnike. U pogledu vodoopskrbe radila je Master planove za vodoopskrbne mreže, projekte građevina (crpilišta, vodospreme, vodotornjevi, Booster stanice), planove razvitka vodoopskrbe pojedinih sustava, matematičko modeliranje, te u sklopu tehničko-ekonomskih analiza procjene troškova izgradnje, financijske aspekte poslovanja i financijske učinke ulaganja u vodoopskrbne sustave. Njen rad na polju sustava odvodnje obuhvaća matematičko modeliranje, studije odvodnje i zaštite voda, projekte mreža otpadnih voda te analize sustava odvodnje u šest županija. Ostali projekti i vješine uključuju plan razvitka sustava plinofikacije te sustave navodnjavanje kao i iskustvo rada u AutoCAD-u, Water i Sewer software-u. Od profesionalnih organizacija član je Hrvatske komore inženjera građevinarstva, USAID-a, AMCA-Mursae (Udruga diplomiranih inženjera) - član predsjedništva i Povjerenstva za praćenje i osiguranja kvalitete visokog obrazovanja i usklađenosti s normom ISO 9001 - vanjski suradnik.

PROJEKTI
POSTROJENJE ZA PRIPREMU PITKE VODE SA ZAHVATA IZ RIJEKE DRAVE U GATU KAPACITETA 75 l/s
REKONSTRUKCIJA POSTROJENJA ZA OBRADU VODE VELIMIROVAC Q=150 l/s
STANICA ZA PODIZANJE TLAKA I DODOEZINFEKCIJU ERNESTINOVO
STANICA ZA PODIZANJE TLAKA ZMAJEVAC
IDEJNI I GLAVNI PROJEKT REKONSTRUKCIJE POSTROJENJA ZA OBRADU VODE VELIMIROVAC Q=150 l/s
DIJAGNOSTIČKA ANALIZA VODOOPSKRBNOG SUSTAVA DALJ
STRUČNI NADZOR NAD GRAĐENJEM OBJEKATA GRADA OSIJEKA
IDEJNI, GLAVNI I IZVEDBENI PROJEKT VODOOOPSKRBNOG SUSTAVA DALJ
PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA EU PROJEKT REGIONALNOG VODOOPSKRBNOG SUSTAVA OSIJEK
STUDIJSKA DOKUMENTACIJA ZA EU PROJEKT REGIONALNOG VODOOPSKRBNOG SUSTAVA OSIJEK
IDEJNI I GLAVNI PROJEKT REKONSTRUKCIJE POSTROJENJA ZA OBRADU VODE VELIMIROVAC Q=150 l/s
STANICA ZA PODIZANJE TLAKA I DODOEZINFEKCIJU ERNESTINOVO
POSTROJENJE ZA PRIPREMU PITKE VODE SA ZAHVATA IZ RIJEKE DRAVE U GATU KAPACITETA 75 l/s
IDEJNI, GLAVNI I IZVEDBENI PROJEKT VODOOPSKRBNE MREŽE NASELJA LUG SUBOTIČKI
STANICA ZA PODIZANJE TLAKA ZMAJEVAC
REKONSTRUKCIJA POSTROJENJA ZA OBRADU VODE VELIMIROVAC Q=150 l/s
PRIPREMA INVESTICIJSKIH PROJEKATA POD FINANCIRANJEM EU-a ZA POBOLJŠANJE SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE
ELABORAT POSTOJEĆEG STANJA VODOOPSKRBNE MREŽE NASELJA ERDUT I IDEJNI PROJEKT REKONSTRUKCIJE VODOOPSKRBNIH CJEVOVODA N...
GLAVNI PROJEKT INTERMODALNE INFRASTRUKTURE ZAPADNOG DIJELA LUKE OSIJEK
NOVELACIJA PLANA RAZVITKA VODOOPSKRBE OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE
GLAVNI I IZVEDBENI PROJEKT I ELABORAT STANICE ZA PODIZANJE TLAKA NA VODOCRPILIŠTU I POSTROJENJU ZA PRIPREMU PITKE VO...
IDEJNI I GLAVNI PROJEKT CRPILIŠTA KUĆANCI ĐAKOVAČKI
IDEJNI PROJEKT - INTERMODALNA INFRASTRUKTURA ZAPADNOG DIJELA LUKE OSIJEK
GLAVNI I IZVEDBENI PROJEKT INFRASTRUKTURE I II. FAZE VERTIKALNE OBALE LUKE SLAVONSKI BROD
IDEJNI, GLAVNI I IZVEDBENI PROJEKT VODOOOPSKRBNOG SUSTAVA DALJ
IDEJNI PROJEKT PRIPREMA VODE ZA PIĆE GRADA OSIJEKA (faza II) IZGRADNJA SUSTAVA DVOSTUPANJSKE FILTRACIJE
IDEJNI, GLAVNI I IZVEDBENI PROJEKT ZATVARANJA PRSTENA BEKETINCI
PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA EU PROJEKT REGIONALNOG VODOOPSKRBNOG SUSTAVA OSIJEK