Marijana Babić

  • Marijana Babić, struč.spec.ing.aedif.
  • projektant suradnik
  • Hidroing d.o.o.
  • Tadije Smičiklasa 1
  • 31000 Osijek

Po završetku prirodoslovno-matematičke gimnazije u Vukovaru, 1998. godine, Marijana upisuje Stručni dodiplomski studij građevine u Osijeku. Diplomira 2003. godine stekavši akademsko zvanje inženjer građevine. Iste godine se pridružuje našem timu, te od tada radi kao projektant suradnik u sektoru "Vodoopskrbe".

PROJEKTI
IDEJNI PROJEKT I NOVELACIJA GLAVNOG-IZVEDBENOG PROJEKTA SPOJNOG CJEVOVODA SOKOLOVAC-MIRKOVAC-SUZA
PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA SJEVERNI DIO I. ETAPE REGIONALNOG VODOOPSKRBNOG SUSTAVA ISTOČNE SLAVONIJE
STUDIJSKA DOKUMENTACIJA ZA EU PROJEKT REGIONALNOG VODOOPSKRBNOG SUSTAVA OSIJEK
PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA EU PROJEKT REGIONALNOG VODOOPSKRBNOG SUSTAVA OSIJEK
IDEJNI - SPOJNI VODOOPSKRBNI CJEVOVODI SOKOLOVAC-MIRKOVAC-SUZA
KONCEPCIJSKO RJEŠENJE IZGRADNJE I REKONSTRUKCIJE JUŽNE OBALE LUČKOG BAZENA LUKE OSIJEK - PODLOGA ZA PRESELJENJE TERMI...
IDEJNI PROJEKT INFRASTRUKTURE, LUKA SLAVONSKI BROD
IZVEDBENI PROJEKT VODOSPREMA STARO PETROVO SELO
PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA SJEVERNI DIO I. ETAPE REGIONALNOG VODOOPSKRBNOG SUSTAVA ISTOČNE SLAVONIJE