Marijana Kovač

  • Marijana Kovač, bacc.oec.
  • poslovna tajnica
  • Hidroing d.o.o.
  • Tadije Smičiklasa 1
  • 31000 Osijek

Marijana Kovač je 1998.godine završila Ekonomsku školu, smjer Ekonomist. Od rujna 2000.godine do lipnja 2002.godine te od rujna 2003.godine do travnja 2005.godine bila je zaposlena u poduzeću ŠILO d.o.o., na radnom mjestu Administrator. Od srpnja 2002.godine do rujna 2003.godine bila je zaposlena u HRVATSKOM ZAVODU ZA ZADRAVSTVENO OSIGURANJE, Područni ured Osijek, u Urudžbenom odjelu i Pravnoj službi. Od rujna 2005. godine do danas zaposlena je u poduzeću Hidroing d.o.o. Osijek u Uredu direktora na radnom mjestu Poslovna tajnica. 2011. godine osposobljena je za "UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA" na Pučkom otvorenom učilištu u Osijeku. 2012.godine položila je stručni ispit za zaštitu i obradu arhivskog i registraturnog gradiva. 2013.godine završila je stručni studij Trgovina te stekla zvanje stručna prvostupnica ekonomije (bacc.oec). U studenom 2013.godine proglašena je za NAJ TAJNICU 2013.godine u kategoriji male tvrtke, te je 2014 g. završila program usavršavanja VODITELJ UREDA.