Zoran Vlainić

  • Zoran Vlainić, mag.ing.aedif.
  • projektant
  • Hidroing d.o.o.
  • Tadije Smičiklasa 1
  • 31000 Osijek

PROJEKTI
GLAVNI PROJEKT INTERMODALNE INFRASTRUKTURE ZAPADNOG DIJELA LUKE OSIJEK
IDEJNI PROJEKT - INTERMODALNA INFRASTRUKTURA ZAPADNOG DIJELA LUKE OSIJEK
PROJEKT SNIMANJA I IZRADA ELABORATA TEHNIČKOG ČIŠĆENJA PLOVNIH PUTOVA RIJEKA DUNAVA I DRAVE, TE INTERVENTNIH RADOVA P...