Detalji projekta

ELABORAT - ANALIZA SUSTAVA ODVODNJE GOSPODARSKE ZONE SJEVER - BELIŠĆE

Investitor:Hidrobel d.o.o. Belišće

Sektor:Odvodnja otpadnih voda

Glavni projektant:Zdenko Tadić

Suradnici:Luka Šibalić, Tomislav Vuković, Igor Dundović, Toni Ratković