Detalji projekta

IDEJNI PROJEKT ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA OPĆINE MIKLEUŠ

Investitor:Komrad d.o.o. Slatina

Sektor:Odvodnja otpadnih voda, Pročišćavanje otpadnih voda

Glavni projektant:Zdenko Tadić

Suradnici:Tomislav Vuković, Nenad Šonjić