Detalji projekta

IDEJNI PROJEKT SANACIJE KORITA I DESNE OBALE DUNAVA OD KM 1320 DO KM 1350 U CILJU TEHNIČKOG I GOSPODARSKOG ODRŽAVANJA VODOTOKA I MEĐUNARODNOG VODNOG PUTA

Investitor:Agencija za vodne putove Vukovar

Sektor:Regulacije, upravljanje vodama i navodnjavanje

Glavni projektant:Zdenko Tadić

Projektanti:Ivan Radeljak