Jelena Abičić

  • Jelena Abičić, mag.oec
  • stručni suradnik u računovodstvu
  • Hidroing d.o.o.
  • Tadije Smičiklasa 1
  • 31000 Osijek