Detalji projekta

GLAVNI PROJEKT PRIVEZNIH ELEMENATA I PRIKLJUČAKA NA INFRASTRUKTURU PRISTANIŠTA ZA PUTNIČKA PLOVILA U VUKOVARU

Investitor:Lučka uprava Vukovar

Sektor:Odvodnja otpadnih voda

Glavni projektant:Zdenko Tadić

Projektanti:Luka Šibalić

Suradnici:Tomislav Vuković, Hrvoje Dunđer, Goran Đurica, Kristina Pletikosić, Toni Ratković