Detalji projekta

IDEJNI I GLAVNI PROJEKT CRPILIŠTA KUĆANCI ĐAKOVAČKI

Investitor:Đakovački vodovod d.o.o. Đakovo

Sektor:Vodoopskrba

Glavni projektant:Zdenko Tadić

Projektanti:Marija Grizelj