Detalji projekta

IZVEDBENI PROJEKT REGULACIJE DESNE OBALE RIJEKE DUNAV OD RKM 1333 DO RKM 1331 I URBANISTIČKOG UREĐENJA NA PODRUČJU GRADA VUKOVARA

Investitor:Hrvatske vode

Sektor:Odvodnja otpadnih voda

Glavni projektant:Zdenko Tadić

Projektanti:Luka Šibalić, Hrvoje Dunđer

Suradnici:Tomislav Vuković, Goran Đurica, Kristina Pletikosić, Toni Ratković