Detalji projekta

ELABORAT O PROVEDENOM PRAĆENJU STANJA KOSE OBALE U LUCI OSIJEK

Investitor:Lučka uprava Osijek

Sektor:Regulacija i zaštita okoliša

Glavni projektant:Branimir Barač

Suradnici:Dražen Brleković, Branimir Jerković

Detalji:Pdf icon