Detalji projekta

GLAVNI I IZVEDBENI PROJEKT ODVODNJE OTPADNIH VODA OPĆINE SEMELJCI - PODSUSTAV SEMELJCI, KEŠINCI I KORITNA

Investitor:Đakovački vodovod d.o.o. Đakovo

Sektor:Odvodnja otpadnih voda

Glavni projektant:Zdenko Tadić

Projektanti:Ivana Garić, Hrvoje Dunđer

Suradnici:Kristina Pletikosić, Toni Ratković, Nenad Šonjić