Detalji projekta

IDEJNI I GLAVNI PROJEKT SANITARNO-FEKALNE KANALIZACIJE I UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA 2500 ES NASELJA KNEŽEVI VINOGRADI

Investitor:Baranjski vodovod d.o.o. Beli Manastir

Sektor:Odvodnja otpadnih voda, Pročišćavanje otpadnih voda

Glavni projektant:Zdenko Tadić

Projektanti:Ivana Garić

Suradnici:Kristina Pletikosić, Toni Ratković