Detalji projekta

IDEJNI I GLAVNI PROJEKT SANITARNO-FEKALNE KANALIZACIJE NASELJA DRENOVCI

Investitor:Drenovci d.o.o. Drenovci

Sektor:Odvodnja otpadnih voda

Glavni projektant:Zdenko Tadić

Projektanti:Ivana Garić

Suradnici:Kristina Pletikosić