Detalji projekta

PROJEKT SNIMANJA I IZRADA ELABORATA TEHNIČKOG ČIŠĆENJA PLOVNIH PUTOVA RIJEKA DUNAVA I DRAVE, TE INTERVENTNIH RADOVA PO NALOGU INSPEKCIJE

Investitor:Agencija za vodne putove Vukovar

Sektor:Regulacija i zaštita okoliša

Glavni projektant:Ivan Radeljak

Projektanti:Branimir Barač, Zoran Vlainić