Detalji projekta

KONCEPCIJSKO RJEŠENJE, IDEJNI, GLAVNI I IZVEDBENI PROJEKT REGULACIJE DESNE OBALE DUNAVA OD RKM 1333 DO RKM 1328 NA PODRUČJU GRADA VUKOVARA

Investitor:Hrvatske vode

Sektor:Regulacije, upravljanje vodama i navodnjavanje

Glavni projektant:Zdenko Tadić

Projektanti:Ivan Radeljak

Suradnici:Branimir Barač, Ana Marković, Barbara Županić, Branimir Jerković

Detalji:Pdf icon