Detalji projekta

PROJEKTNO-NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA ZA POTREBE PROJEKTA "IZGRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA GRADA OSIJEKA" ZA SUFINANCIRANJE PUTEM IPA PRETPRISTUPNOG PROGRAMA EU

Investitor:Vodovod-Osijek d.o.o. Osijek

Sektor:Odvodnja otpadnih voda, Pročišćavanje otpadnih voda, Regulacija i zaštita okoliša, Regulacije, upravljanje vodama i navodnjavanje

Glavni projektant:Zdenko Tadić

Suradnici:Branimir Barač, Antonija Barišić Lasović, Ivana Garić, Luka Šibalić, Tomislav Vuković, Dražen Brleković, Igor Dundović, Eldar Ibrahimović, Igor Tadić